Dalamax | Dalaman İlçe Rehberi

Dalaman – Tigem (Tarım İşletme Genel Müdürlüğü)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak, tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

TİGEM’in faaliyet konuları

a) Ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirir.

b) İşletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte, çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurar, kurdurur, kurulanlara iştirak eder.

c) Bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapar, yaptırır ve gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapar.

d) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim amaçlı işbirliğine girer.

e) Amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti yurt içi ve yurt dışından temin eder.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin eder, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirir.

g) Üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer kiralar, kiraya verir.

h) İşletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için, işletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya verir.

i) Faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işletme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi ve firmalarla işbirliği yapar, ortaklık kurar ve faaliyete geçmesini sağlar.

j) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları yapar, bilgi ve teknolojiyi mer’i mevzuata göre satar ve satın alır.

k) İşletme yönetimi, proje araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapar ve yaptırır.

l) Çalışma konuları ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kurslar düzenler veya düzenletir.

 

TİGEM’in Üyesi Olduğu Kuruluşlar

 1. Ticaret Borsası
 2. Ziraat Odaları Birliği
 3. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SET-BİR)
 4. Jokey Kulübü
 5. Türk Kamu İşletmeleri Birliği (TKİB)
 6. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)
 7. Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)
 8. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB)
 9. Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB)
 10. Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB)
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. Akın Gürel dedi ki:

  Verimli düzgün yöre halkına uygun meyve, sütbsatışı yapan iş olanağı sağlayan tarım işletmesi.

 2. Ömer Yücel dedi ki:

  Devletin verimli bir işletmesi. Çok temiz ve bakımlı. Üretilen sebze ve meyvelerden ve lezzetli ballarından almanızı tavsiye ederim

BİR YORUM YAZ